Regulamin świadczenia usług sklepu internetowego www.trezo.com.pl

1. Informacje wstępne

1.1 Sklep Internetowy www.trezo.com.pl, działający pod adresem, www.trezo.com.pl zwany dalej Sklepem Internetowym, prowadzony jest przez firmę: TREZO Sp. z o.o. Adres siedziby spółki oraz Biura Obsługi Klienta: 41-215 Sosnowiec, ul. Główna 26
NIP 6443510536, REGON: 361004337, KRS 0000554050

Adres poczty elektronicznej sklepu: sklep@trezo.com.pl zwanego dalej Sprzedawcą / Sklepem.

1.2 Nabywcą w sklepie internetowym www.trezo.com.pl może być osoba prawna lub fizyczna, która ukończyła 18 lat zwana dalej Klientem.

1.3 Oferta prezentowana w serwisie www.trezo.com.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie informacją handlowa o produktach.

1.4 Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego

1.5 Złożenie zamówienia w sklepie www.trezo.com.pl oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z poniższego regulaminu przez Klienta oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad.

2. Procedura składania i realizacji zamówień

2.1 Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia (Dane osobowe, Adres, Sposób dostawy, Płatność).

2.2 Jeżeli formularz zamówieniowy zostanie wypełniony niepoprawnie, bądź jego treść będzie niezrozumiała, sprzedający ma prawo nie rozpatrywać takiego zamówienia.

2.3 Wszystkie otrzymane zamówienia są natychmiastowo realizowane przez Sprzedawcę.

2.4 W przypadku gdy zamówiony towar (lub jego część) jest niedostępny, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie i będzie miał możliwość podjęcia decyzji o sposobie jego realizacji.

2.5 W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w punkcie 2.4 Klient może:

a) wyrazić zgodę na realizację zamówienia w części

b) wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację całego zamówienia;

c) zrezygnować z realizacji zamówienia w całości;

2.6 Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień. W przypadku dostawy zamówionego towaru na inny adres niż podany w formularzu zamówieniowym , Klient musi poinformować o tym fakcie Sprzedającego w momencie potwierdzania zamówienia oraz przesłać kompletny adres pocztowy, na który ma być wysłane zamówienie.

2.7 Koszty przesyłki zamówionych produktów ponosi Klient. Podane ceny przesyłek dotyczą transportu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

2.8 Sklep Internetowy www.trezo.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru, wynikające z błędnie podanego przez Klienta adresu dostawy.

3. Formy płatności

3.1 W Sklepie Internetowym www.trezo.com.pl możliwe są następujące formy płatności za zamówiony towar:

- przelew przed dostawą towaru (przedpłata)

- płatność przy odbiorze dla kuriera

- płatność przy odbiorze towaru osobiście

W przypadku odbioru osobistego towaru należy wcześniej umówić termin telefonicznie lub emailowo.

4. Odbiór towaru, dostawa towaru

Wysyłka

Towar można zamówić przesyłką kurierską z przedpłatą lub za pobraniem. Produkty są bezpiecznie zapakowane tak, aby w stanie nienaruszonym dotarły do odbiorcy. Czas dostawy to ok 48h - dla zakupów zrobionych przed godz. 12.00 w dni powszednie.

Odbiór osobisty

Zakupione na stronie internetowej produkty można odebrać osobiście pod adresem: 41-215 Sosnowiec, ul. Główna 26 C.

Przed odbiorem prosimy o kontakt.

5. Zwrot, wymiana towaru

Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie, jak np. bezpośredni koszt zwrotu.

Wzór odstąpienia od umowy, można pobrać ze strony UOKiK:

https://uokik.gov.pl/download.php?id=780

można dostarczyć za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na dane adresowe podane w 1.1. niniejszego regulaminu.

Nieużywany towar może być dostarczony osobiście lub przesyłką kurierską wraz z dowodem zakupu (paragonem lub fakturą).

Wymiany towaru dokonujesz na własny koszt.

Zwrot towaru dokonujesz na własny koszt.

Przesyłki za pobraniem nie będą odbierane!

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

6. Gwarancja

Na produkty udzielana jest 24 miesięczna gwarancja, z wyłączeniem części eksploatacyjnych.

7. Reklamacja

Reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może składać w dowolnej formie - dane adresowe podano w 1.1. niniejszego regulaminu.

Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

Klient ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Towaru na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, na podstawie której Sprzedawca może rozpatrzyć reklamację Towaru w ciągu 14 (czternaście) dni, od dnia żądania zawierającego reklamację.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji koszty przesyłki są zwracane.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji klient może odebrać towar osobiście lub zamówić przesyłkę na własny koszt.

Przesyłki za pobraniem nie będą odbierane!