Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych gości i Użytkowników Serwisu trezo.com.pl .

Właścicielem Serwisu trezo.com.pl jest: TREZO Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu ul. Główna 26.

Korzystając z serwisu internetowego akceptujesz zasady Polityki prywatności.

Jeżeli nie zgadza się z którymkolwiek punktem, prosimy o niekorzystanie ze Serwisu.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych jest TREZO Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu ul. Główna 26 NIP 6443510536, REGON: 361004337, KRS 0000554050. 

Ochrona danych osobowych

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych stosujemy procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Przetwarzanie danych osobowych

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

Dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, realizacji złożonego zamówienia.

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Osobie która udzielił informacji o danych osobowych ma prawo dostępu do swoich danych, poprawienia ich, uzupełnienia, zmiany oraz żądania zaprzestania przetwarzania.

Zastrzeżenia

TREZO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności.

W razie wątpliwości i skarg w związku polityką prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane kontaktowe znaleźć można w zakładce – KONTAKT.